Skip to content

Classic Literature for Labor Day: Banaag at Sikat (1906)

Banaag_at_Sikat_Lopez_Museum

The Lopez Museum and Library will be closed on 1 May for Labor Day holiday.

A classic masterpiece from Lopez Library, “Banaag at Sikat” for April’s National Literature Month and the national observance of Labor Day.

Lope Kanseco Santos’ Banaag at Sikat (1906) delves deeply into social issues affecting the Philippine working class. Santos (1879-1963) co-founded the Union Obrera Democratica in 1902. Of the 10,000 copies printed, only 4,000 were sold.

Ang Abril ay Buwan ng Panitikang Filipino, sa bisa ng Proklamasyon Blg. 968, s. 2015. Sa buwang ito, ipinagdiriwang natin ang mga akdang pampanitikan na gawa ng mga anak ng masalimuot at kawing-kawing na kasaysayan ng Pilipinas. Sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts, Komisyon sa Wikang Filipino, at iba pang katuwang na ahensiya, kinikilala ng Pambansang Buwan ng Panitikang Filipino ang mahalagang papel ng panitikan sa pagkikintal sa darating na henerasyon ng mga pagpapahalagang minana natin mula sa ating mga ninuno.

http://www.gov.ph/featured/panitikan/

Lopez_Museum_Closed_May_2015

 

Banaag_at_Sikat_May_2015