Ito’y gubat manding sa pinto’y malapit

ng Avernong Reyno ni Plutong masungit;
ang nasasakupang lupa’y dinidilig
ng Ilog Kositong kamandag ang tubig.

Florante at Laura/Kabanata 3